Çocuklarda Özsaygıyı Geliştirmek

Çocuklarda Özsaygıyı Geliştirmek

Özsaygının Önemi

Kendimizi görme şeklimiz, çevremizdeki dünyayla etkileşim şeklimiz için çok önemlidir. Özsaygı, daha fazla güven, esneklik ve duygusal düzenlemeye yol açan kendi öz değerimizi değerlendirme şeklimiz olarak düşünülebilir. O halde özsaygı duygumuz, benliğimiz hakkında sahip olduğumuz duygu ve düşüncelerimizdir; bunlar deneyimlerimizle şekillenir ve bu nedenle müdahalelerin ve hedeflenen faaliyetlerin kullanılması yoluyla etkilenebilir.

Özsaygısı yüksek olan çocukların yeni şeyler denemeleri ve hayata daha olumlu bakmaları daha olasıdır. Bu nedenle, çocuklarda yüksek özsaygı duygularını teşvik etmek, onlara karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelebilecek özgüveni vermek için çok önemlidir. Yüksek düzeyde özsaygı yalnızca zihinsel sağlığı korumakla kalmaz, aynı zamanda mantıklı risk almayı ve hatalar yoluyla öğrenmeyi teşvik ettiği için öğrenmeyi kolaylaştırır. Çocukluktaki özsaygı düzeylerinin genellikle ergenlik ve yetişkinlik boyunca insanları etkilediği gözlemlenir, bu da yaşamın erken dönemlerinde özsaygı için güçlü bir temel oluşturmanın neden bu kadar önemli olduğunu vurgular.

Özsaygı Oluşturma: Olumlu Yansıma

Özsaygının gelişimini teşvik etmenin ilk yolu, çocukları kendi güçlü yanlarının ve önceki başarılarının farkına varmasını desteklemektir. Güçlü yönlerin ve geçmiş başarıların farkına varmak, bir zorluğun üstesinden gelmek için gereken becerilerimizden ve yeteneklerimizden şüphe ettiğimizde onlara geri dönmemizi sağlar. Geçmişteki başarıları kabul ederek kendimiz hakkında iyi hissederiz ve önümüze çıkan her türlü engeli aşabileceğimize dair güvene sahibiz.

Bu güçlü yönlere dayalı yaklaşım, çocukların tehditlerden ziyade fırsatlara odaklanan bir bakış açısı geliştirmelerini destekler. Çocukları bu kişisel güçler bankasıyla donatarak, onların sorunları üzerinde kafa yormak yerine çözmelerini sağlarız.

Bir bireyin gücünü tanımak nispeten kolaydır; bireyin kendi gücüne gerçekten inanmasını sağlamak zorlu bir iştir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır, ilki bir sınıf tartışmasıyla başlar ve insanların sahip olabileceği birçok güçlü yönü belirler. Sınıfın sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel beceriler gibi çok çeşitli güçlü yönleri ve yetkinlikleri toplu olarak keşfetmesi önemlidir. Grup olarak tanımlanan geniş bir güçlü yön yelpazesine sahip olmak, içsel karşılaştırma duygularını azaltabilir ve özsaygı düzeylerini olumsuz yönde etkileyebilecek olan karşılaştırma ve umutsuzluktan kaçınabilir.

Çok çeşitli güçlü yönleri belirlemek, çocukların kendilerini en az bir tanımlanmış güçle destek almadan ilişkilendirme şanslarını artırır. Çocukları, güçlü yanlarını gerçekten kabul etmeye ve sahiplenmeye teşvik etmek için, sınıf tarafından oluşturulan listeden kendi kişisel ilk beşini belirlemelerini isteriz, ancak bazı çocukların bunu yapmak için desteğe ihtiyacı olabileceğinin farkında olmalıyız. Bu kendini yansıtma düzeyi, çocukların özellikle hangi konularda iyi olduklarını belirlemelerine olanak tanır ve bu da özsaygının artmasına neden olabilir.

Çocuklar güçleri üzerinde ne kadar sık ​​düşünürlerse, bu güçlü yönler o kadar çok sabitlenebilir ve benlik kavramlarının sağlam bir parçasını oluştururlar. Bu nedenle özsaygısını iyileştirmeyi amaçlayan müdahaleler, seyrek olarak ve uzun süreler yerine daha düzenli ve daha kısa sürelerde yapılmalıdır. Bu da bir psikolojik danışman ile daha sık görüşmeyi gerektirmektedir.

Özsaygı Oluşturma: Başarı Deneyimleri

Yeni bir beceride bilinçli olarak ustalaştığımızda, bu bize başlangıçta zorlayıcı olsa bile uygulama yoluyla yeni şeyler öğrenebileceğimize dair somut kanıtlar sağlar. Bu, çocuklara yeni beceriler kazanmaları için güven veren, yeni zorluklarla karşılaştığında referans alınabilecek doğrudan, ilk elden başarı ve başarı deneyimidir. Çocuklarla çalışırken, hem yeni zorluklar üstlenmeleri için onlara ilham vererek hem de yeni bir şeyde ustalaşma fırsatını kolaylaştırarak çocuklara yeni beceriler öğrenmeleri için zaman ayırmak ve fırsatlar sağlamak önemlidir.

Yeni bir şey öğrenmek için ilham, çocukların yeni bir beceri öğrenmek için sahip oldukları tüm fırsatları belirleyerek grup veya sınıf tartışmalarından gelebilir. Bu, futbol, ​​çizim grupları gibi kulüplere katılarak veya kart hileleri veya enstrüman çalma gibi bağımsız bir beceri öğrenerek başarılabilir. Eğitim alanında çalışan profesyoneller, çocuklara yeni bir beceri öğrenmeleri için belirlenmiş zaman sağlayarak ve çocuğa yeni becerilerini akranlarıyla paylaşması ve öğretmesi için zaman sağlayarak, özsaygısında büyük bir artış sağlayarak bağımsız becerilerde ustalaşmayı kolaylaştırabilir. Bu aynı zamanda, sıkı çalışmanın olumlu başarılara yol açabileceğini ilk elden öğrenme fırsatına sahip olduklarından, bir çocuğun çalışma etiğini olumlu bir şekilde güçlendirebilir.

Özsaygı Oluşturma: Günlük Tutma

Günlük tutma, günlük yaşamda veya kişinin yaşamının veya deneyiminin belirli yönleriyle ilgili düşünce ve deneyimlerin basit bir şekilde kaydedilmesi eylemidir. Haftada birkaç kez günlük tutmak, çocukları derinlemesine düşünmeye ve sahip olabilecekleri olumlu nitelikleri belirlemeye teşvik edebilir. Günlük tutmak, çocukları iyimser olmaya teşvik eder ve olumlu bir bakış açısıyla yeni zorluklarla karşılaşacakları anlamına gelir. Günlük tutmak, çocukları olumlu deneyimlere ve gün içinde elde ettikleri başarılara odaklanmaya teşvik ederek özsaygılarını artırabilir.